Eskişehir 

Pedagog 

Çocuk Psikoloğu 

Eskişehir Çocuk - Ergen Psikolojisi ve Pedagoji

çocuk psikolojisi pedagog eskişehir çocuk psikoloğu
çocuk ergen psikolojisi pedagoji

Eskişehir Çocuk Ergen Psikolojisi ve Pedagoji

Çocuklarda uyum ve davranış sorunları karşısında ebeveynlerin korku duyması ve endişelenmesi oldukça olağandır. Bu durumda akla ilk gelen yalnızca çocuk ve ergenlerle çalışan bir uzmana başvurmak olur. Bu konuda sıklıkla Eskişehir çocuk psikoloğu ve Eskişehir ergen psikoloğu, Eskişehir pedagog hizmetleri merak edilmektedir. Ekibimiz Eskişehir’de pedagog tavsiyesi, yorumlarını en fazla olan kurumlardandır, bu yüzden Eskişehir Psikologlar olarak pedagog Eskişehir araştırması yapan ebeveynler için bilgilendirici bir yazı sunmak istedik.

Farklı gelişim dönemlerindeki çocuk ve ergenler için psikolojik destek hizmetleri , psikoloji yaklaşım ve teknikleriyle yürütülmektedir. Yetişkinlik hayatı için kritik öneme sahip olan çocukluk ve ergenlik dönemlerinde farklı davranış sorunları ve problemlerle başa çıkmak gerekmektedir. Bu dönemlerde kendisini, çevresini ve dünyayı anlama çabasında olan birey zorlanabilmekte, aileler destek konusunda yeterli olmayabilmektedir.

Çocuk ve ergenlerin psikolojik destek sürecinde herhangi bir ruhsal bozukluğu olmadan da toplumsal sorunlar, ailesel ya da bireysel sorunlar yaşayabilecekleri unutulmamalıdır. Bu durum gelişim döneminin olağan çatışmalarındandır. Çocuk ve ergenin zihinsel, bedensel, akademik, sosyal durumu göz önüne alınmalıdır.

Psikolojik destek almak, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek ve ergenlik döneminde yaşanan çatışmaların yetişkinlik döneminde de yaşanmaması için ve çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı için oldukça önemlidir. 


Çocuk Ergenlik Psikolojisi ve Pedagoji Çalışma Alanları

Eğitim, gelişim, pedagoji, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve özel eğitim alanlarında yaratıcı bilimsel programlar ve uygulamalar geliştirir. Bu program ve uygulamaların insancıl, önleyici, çeşitli ve kaliteli olmasını temel alınır.

 

Bebek, çocuk ve ergenleri tanımada

Gelişim ve olgunluk düzeyini saptama, duygusal ve sosyal değerlendirme, zekâ, kişilik ve yetenek testleri ile projektif tekniklerin kullanımı.

 

Temel ihtiyaçların saptanması ve temel alışkanlıkların kazandırılması

Beslenme, yatma-uyku, temizlik-tuvalet alışkanlıklarını kazandırma, bebeği memeden kesme, emzik/ biberon/ bezden kurtarma.

 

Duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarla baş etme

Güvensizlik, kimlik karmaşası, saldırganlık, öfke, pasiflik, iletişim kuramama, arkadaş edinememe, ayrılık endişesi, bağımlılık, fobiler, travmalar, takıntılar, yanlış arkadaşlıklar, yalan ve çalma ile baş etme.

 

Akademik sorunlarla baş etme

Okula uyum, dikkat dağınıklığı, özel öğrenme güçlüğü, okul başarısızlığı ve ödev sorumluluğu kazanamama, sınav kaygısı, okul fobisi, motivasyon eksikliği, verimli ders çalışma, meslek seçimi, alan seçimi, okul seçimi, hobi seçimi.

 

Aile içi iletişim ve ilişki sorunlarını düzenleme

Anne-çocuk, baba-çocuk, kardeş ilişkilerini düzenleme, ergenlerle ilişkilerde zorlanma, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal ilişkileri düzenleme.

 

Kurumsal süreçleri geliştirme, iyileştirme ve yönetme

Stresi tanıma ve yönetme, kişiler arası ilişki becerilerinin geliştirilmesi, etkin yöneticilik ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi, olumsuz duyguların iyileştirilmesi.


Eskişehir'de Tavsiye Edilen Çocuk Psikoloğu ve Pedagog Listesi

Değişimler, yeni bir kardeş, travmalar, aile içi çatışmalar, geçiş dönemleri gibi önemli yaşam olayları yetişkinleri olduğu kadar çocukları da etkilemektedir. Bu etki pek çok farklı davranış şeklinde kendini gösterebilir. Çocuklar zorlandıkları dönemlerden geçerken alt ıslatma, tırnak yeme, öfke patlamaları, ağlama krizleri, uyku problemleri gibi çeşitli davranış problemleri gösterebilirler.

Eskişehir pedagog denildiğinde aklınıza yalnızca çocuk ve ergenlerle çalışan bir uzman gelebilir. Fakat pedagoglar çocuk ve ergenlerle beraber ailelerle de çalışırlar. Pedagog araması sonucunda kendinize uygun bir uzman seçip bu uzmanla görüşmeye başladığınızda terapist ilk başta ebeveynlerle görüşmek isteyecektir. Bu görüşmenin amacı problemi tanımlamak, problemin ortaya çıktığı zamanı değerlendirmek, çocuğun yaşamıyla ilgili fikir sahibi olmak,  ailenin tutumuyla ilgili bilgi almaktır. Bu görüşmenin ardından çocuk için uygun olan yöntem belirlenmekte ve bir sonraki seans çocukla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca çocuk ve ergenlerle çalışan uzmanlar tıpkı yetişkin terapistleri gibi gizlilik, koşulsuz kabul gibi etik ilkelere bağlı olarak çalışırlar. Bu sebeple çocukla yapılan seanslarda çocuk asla yaptıklarından, oyununda, söylediklerinden dolayı yargılanmaz. Terapistle geçen zamanda önyargısız kabul söz konusudur. Bununla beraber terapist zaman zaman ebeveynlere geri dönüt verebilir, psikolojik eğitim yapabilir. Bu geri dönütlerde çocukların seansta anlattıkları veya oyunlarının içeriği paylaşılmaz; bunun yerine anne babaların ebeveynlik stillerini geliştirmesi üzerine çalışmalar yapılır.


Eskişehir’de pedagog, çocuk ve ergen psikolojisi alanında çalışan uzman arıyorsanız daha detaylı bilgi için bizlere ulaşabilir, uzmanlarımızla görüşme sağlayabilirsiniz.