Hizmetlerimiz

Hizmezlerimiz

Merhaba Eskişehir Psikologlar sitemize hoşgeldiniz.

Her bireyi sosyal, duygusal ve gelişimsel açıdan, birey ’de geçmişi, yaşı, cinsiyeti, kültürü, mesleği, istek ve umutlarıyla içinde bulunduğu yaşamsal koşullarını da dikkate alarak değerlendiriyoruz. 

Bebeklikten çocukluğa, ergenlikten, yetişkinlik ve ileri yaş dönemine kadar her yaştan birey, çift ve ailelerle psikoloji bilimi bilgi ve birikimine uygun, etik ve mesleki sorumluluklara bağlı bir biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Tüm bu hizmetler etik kurallara bağlı, nitelikli ve özenli bir çerçevede sağlanırken; her zaman ve koşul için önceliğimizi danışanlarımızın en yüksek faydasını gözetmek ilkesi oluşturur.Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Farklı gelişim dönemlerindeki çocuk ve ergenler için psikolojik destek hizmetleri , psikoloji yaklaşım ve teknikleriyle yürütülmektedir. Yetişkinlik hayatı için kritik öneme sahip olan çocukluk ve ergenlik dönemlerinde farklı davranış sorunları ve problemlerle başa çıkmak gerekmektedir. Bu dönemlerde kendisini, çevresini ve dünyayı anlama çabasında olan birey zorlanabilmekte, aileler destek konusunda yeterli olmayabilmektedir.

Çocuk ve ergenlerin psikolojik destek sürecinde herhangi bir ruhsal bozukluğu olmadan da toplumsal sorunlar, ailesel ya da bireysel sorunlar yaşayabilecekleri unutulmamalıdır. Bu durum gelişim döneminin olağan çatışmalarındandır. Çocuk ve ergenin zihinsel, bedensel, akademik, sosyal durumu göz önüne alınmalıdır.

Psikolojik destek almak, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek ve ergenlik döneminde yaşanan çatışmaların yetişkinlik döneminde de yaşanmaması için ve çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı için oldukça önemlidir.Yetişkin Psikolojisi

Yetişkinler için bireysel psikolojik destek, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, kararlar alması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım sürecidir.

Günlük yaşamda hepimiz sorunlarla karşılaşırız. Bunlar duygusal ilişkiler, arkadaşlıklar, okul ya da iş yaşamı, evlilik, sevdiklerinizin ölümü ya da emeklilik gibi yaşam olayları ve benzerlerinden kaynaklanabilir. Bu sorunların bazılarını kendi becerilerimizle çözümleyebilirken bazılarının üstesinden gelmekte kendimize yardım edecek kaynakları harekete geçirmekte zorlanabiliriz ya da bu kaynakların ne olduğunu bilemeyebiliriz.

Psikolojik destek kişinin bastırdığı istek ve eğilimlerini, bilincinde olmadığı iç çatışmalarını, olumsuz benlik algılamalarını, dirençlerini çözümleyebilmesine ve bunların anlamlarını kavrayabilmesine yardımcı olur. Danışanın kendi gizli güçlerini, zayıf ya da güçlü yanlarını tanımasını sağlar. Psikolojik danışma kişiye kendini ve olanaklarını gereği gibi anlama; sorunlarının çözümünü buna göre planlama ve sorunlarını çözmeyi başaracak gelişimi göstermeye olanak verir.


Çift ve Aile Psikolojisi

Çift ve aile danışmanlığında, çiftler ve aile üyelerinin yaşadıkları sorunları ele alıp çözüm bulmak hedeflenmektedir. Bu süreçte çiftler arasında psikolog tarafından yönlendirilen konuşmalar yer alır. Genelde çift birlikte seansa katılırken bazı durumlarda tek bir kişiye de ilişkisi ele alınarak çift ve evlilik danışmanlığı yapılabilir.

Çiftlerin birbirlerini anlaması hedeflenir. Çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkileri ele alır. İlişkilerde oluşan sorunların bazıları, kişinin kendi eksiklerini görmeye kapalı olması ve karşı tarafı suçlamasından kaynaklanabilir. Çift danışmanlığında psikoloğun görevi bu unsurları objektif ve adil bir şekilde çifte sunmaktır.

Çift ve aile danışmanlığında temel amaç, beraber oluşturulan hedefler çerçevesinde yine beraber çözümler geliştirmektir. Birliktelik, hayat görüşleri de dahil hem dış dünyaya bakış açılarına hem de karakterlerine ilişkin bir çok farklılığın bir araya getirilmesidir. İlişkinin gidişatını belirleyici unsur çiftlerin bu farklılıklara yaklaşımları olabilir ve sorunlu bir ilişkide bu farklılıklar nasıl ele alınmış değerlendirilmelidir. Örnek olarak; ayrılma, cinsel yaşamda karşılaşılan güçlükler, aldatma, karşılıklı güven problemi gibi durumlar gösterilebilir.

Ayrıca evlilik öncesi çiftlerin yaşadıkları sorunları evliliğin çözeceğine inanmaları veya çiftlerin birbirlerine uygunluğunu sorgulaması, birlikteliğe ilişkin birçok kaygı ve yanılgı çift ve aile danışmanlığında işlenir. Çiftler genellikle bir çatışma sonucunda ya da anlaşamadıkları için oluşan gerginlikler sebebiyle danışmana başvururlar. Çift ve aile danışmanlığının ilgilendiği bazı sorunlar çatışmalı veya eksik iletişim, kıskançlık, çiftlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmemeleri gibi konulardır. Çiftlerin problemleri çoğu zaman, ilişkinin yapısı da göz önüne alınarak birbirlerine yansıdığından bu sorunların birlikte ele alınması gerekir.