Uyku Sorunları 

Uyku Yoksunluğu Bizi Daha Mutsuz ve Kaygılı Hale Getiriyor

Eskişehir psikolog aramalarında uyku sorunları en sık merak edilen konular arasındadır. Bu konuda yapılan bilimsel bir psikoloji çalışmasını sizler için hazırladık. 

Araştırmaya göre insanların uykuları bölündüğünde duygusal işlevleri zarar görüyor.

Uyku kaybı bizi yormaktan çok daha fazlasını yapıyor. Uyku yoksunluğu ve ruh hali üzerine 50 yılı aşkın araştırmayı sentezleyen Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, duygusal işleyişimizi zayıflatabilir, olumlu ruh halimizi azaltabilir ve bizi kaygı belirtileri açısından daha yüksek risk altına sokabilir.

Montana Devlet Üniversitesi'nden araştırma baş yazarı Cara Palmer, "Büyük ölçüde uykudan mahrum olan toplumumuzda, uyku kaybının duygular üzerindeki etkilerini ölçmek, psikolojik sağlığı geliştirmek için kritik önem taşıyor" dedi. "Bu çalışma bugüne kadarki deneysel uyku ve duygu araştırmalarının en kapsamlı sentezini temsil ediyor ve uzun süreli uyanıklık, kısa uyku süresi ve gece uyanışlarının insanın duygusal işleyişini olumsuz yönde etkilediğine dair güçlü kanıtlar sağlıyor."

Palmer ve meslektaşları, toplam 5.715 katılımcıyla elli yıla yayılan 154 çalışmanın verilerini analiz etti. Tüm bu çalışmalarda araştırmacılar, katılımcıların uykusunu bir veya daha fazla gece boyunca böldüler. Bazı deneylerde katılımcılar uzun süre uyanık tutuldu. Bazılarında normalden daha kısa bir süre uyumasına izin verildi ve diğerlerinde ise gece boyunca periyodik olarak uyandırıldılar. Her çalışmada ayrıca uyku manipülasyonundan sonra katılımcıların kendi bildirdikleri ruh hali, duygusal uyaranlara tepkileri ve depresyon ve anksiyete belirtilerinin ölçümleri gibi duyguyla ilgili en az bir değişken ölçüldü.

Genel olarak araştırmacılar, her üç tür uyku kaybının da katılımcılar arasında neşe, mutluluk ve memnuniyet gibi olumlu duyguların azalmasına, ayrıca hızlı kalp atış hızı ve artan endişe gibi kaygı belirtilerinin artmasına neden olduğunu buldu.

Palmer, "Bu, normalden bir veya iki saat daha geç kalkmak veya sadece birkaç saatlik uykuyu kaybetmek gibi kısa süreli uyku kaybından sonra bile meydana geldi" dedi. "Ayrıca uyku kaybının anksiyete semptomlarını artırdığını ve duygusal uyaranlara tepki olarak uyarılmayı körelttiğini de bulduk."

Depresyon belirtilerine ilişkin bulgular, üzüntü, endişe ve stres gibi olumsuz duygulara ilişkin bulgular gibi daha küçük ve daha az tutarlıydı.

Araştırmanın bir sınırlaması, katılımcıların çoğunluğunun genç yetişkinlerden oluşmasıydı; ortalama yaş 23’tü. Araştırmacılara göre, gelecekteki araştırmalar, uyku yoksunluğunun farklı yaşlardaki insanları nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için daha çeşitli yaş örneklerini içermelidir. Gelecekteki araştırmalar için diğer yönler arasında, birden fazla gece uyku kaybının etkilerinin incelenmesi, bazı insanların uyku kaybının etkilerine karşı neden diğerlerinden daha savunmasız olabileceğini bulmak için bireysel farklılıklara bakmak ve farklı kültürler arasında uyku kaybının etkilerinin incelenmesi yer alabilir. Araştırmacılara göre mevcut çalışmadaki araştırmaların çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yürütüldü.

Palmer, "Araştırmalar yetişkinlerin yüzde 30'undan fazlasının ve gençlerin yüzde 90'ına kadarının yeterince uyumadığını ortaya çıkardı" dedi. "Bu araştırmanın birey ve halk sağlığı üzerindeki etkileri, büyük ölçüde uykusuz kalan bir toplumda dikkate değerdir. İlk müdahale ekipleri, pilotlar ve kamyon şoförleri gibi uyku kaybına yatkın endüstriler ve sektörler, gündüz işlevlerine ve refahına yönelik riskleri azaltmak için uykuya öncelik veren çalışmalar geliştirmeli ve benimsemelidir."

Uyku Sorunları

Şimdi hem yüz yüze hem de online danışmanlık seçenekleri sunuyoruz! 

Eskişehir psikolog aramalarında en sık tercih edilen uzman psikologlarımız, bilimsel psikoloji uygulamaları ve insan odaklı yaklaşımı ile bugüne birçok seans gerçekleştirdi.


Eskişehir’de uyku sorunlarınıza destek almak için uzman psikolog arıyorsanız, uzmanlarımız bilgi ve deneyimleriyle yanınızda! Kolayca randevu oluşturarak hayatınızı zorlaştıran uyku sorunlarınıza karşı bir adım atabilirsiniz!